Termeni si conditii

REGULI DE BAZĂ

Accesul pe site-ul www.atelierulcuscule.ro (denumit în continuare site-ul) în vederea înscrierii la evenimente este permis oricărei persoane fizice sau juridice (denumită în continuare Client), care respectă prezenții Termeni și condiții.
În vederea finalizării cu succes a procedurii de înscriere la evenimente, Clientul își asumă obligația de a furniza informațiile care îi sunt solicitate și de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect și real, așa cum acestea apar specificate în cuprinsul documentului de identitate.

Site-ul poate fi utilizat de către clienți doar pentru vizionare, înscriere la evenimente, plată și pentru recomandarea unor produse și servicii. Site-ul nu poate fi utilizat pentru a se face vreo plată ilegală, frauduloasă, pentru a se posta sau transmite vreun material cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent, instigator și altele asemenea. Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea și/sau de a șterge imediat și fără vreo notificare prealabilă orice comentariu de pe site care conține un limbaj nepotrivit, erori grave de scriere sau care ar putea să aducă un prejudiciu de imagine și/sau să creeze o stare de disconfort, deținătoarei site-ului, clienților sau  vizitatorilor acestui site.

Nu putem garanta utilizarea continuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil.

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul oricărei persoane la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere, în cazul în care constatăm nerespectarea prezenților Termeni și condiții sau ineficiența raporturilor dintre părți prin intermediul site-ului.
Avem dreptul de a utiliza în scopuri publicitare orice comentariu scris de vizitatori sau de către membrii înregistrați pe site.

ÎNREGISTRAREA PE SITE

Orice client care dorește acest lucru poate să se înregistreze pe site cu datele firmei(eventual aceleasi pentru facturare).

PLATA. FACTURARE

Prețurile afișate pe site au TVA-ul inclus, conform legislației în vigoare. Plata se poate face prin:

  • Ramburs
  • transfer bancar
  • România pe numele ATELIERUL CU SCULE SRL, CUI: 43579420
  • Vânzătorul (ATELIERULCUSCULE.RO) va emite către Client o factură pentru serviciile prestate. În acest sens, Clientul are obligația de a furniza Vânzătorului toate informațiile necesare emiterii facturii, conform legislației în vigoare. Factura va fi comunicată Clientului în format fizic sau electronic după efectuarea plății serviciilor comandate.

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Prin accesarea și utilizarea site-ului, prin înscrierea la evenimente, clientul acceptă în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului .

Acceptarea Termenilor și conditiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzator din site și/sau prin înregistrarea la oricare dintre evenimentele publicate pe site.

Deținătoarea site-ului nu poate fi ținută responsabilă pentru daune aduse calculatorului sau a oricărui alt echipament al clienților care navighează pe site, descarcă conținut sub formă de date, text, imagini, video sau audio de pe site.

Nu sunt responsabilă pentru niciun prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a site-ului meu sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt, distrugere sau acces neautorizat la modificarea, sau utilizarea înregistrării, sau neglijență.

RECLAMAȚII

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site, înscrierea la evenimente va fi comunicată direct, fie telefonic, la nr. de telefon 0743155137 fie prin email la adresa contact@atelierulcuscule.ro

În urma primirii notificării  dvs. veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 48 ore, raportate la o zi lucrătoare.

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse în site sunt proprietatea exclusivă a ATELIERUL CU SCULE SRL

Nu este permisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site fără permisiunea expresă acordată în scris de către. ATELIERUL CU SCULE SRL

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. ATELIERUL CU SCULE S.R.L.  respectă dispozițiile Legii nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Scopul pentru care solicităm Clientului furnizarea de date personale este acela de a face posibilă comunicarea privind locațiile de desfășurare a evenimentelor și transmiterea de materialele pregătitoare, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și a comportamentului Clienților, și altele asemenea.

Prin acceptarea prezenților Termeni și condiții, Clientul declară că este de acord ca datele sale personale să fie incluse în baza noastră de date și își dă în mod expres acordul ca datele sale personale furnizate să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat de către ATELIERUL CU SCULE SRL și colaboratorii săi.

Pe baza unei cereri scrise semnate și expediate către ATELIERUL CU SCULE SRL , la adresa: JUD. ILFOV, SAT FUNDENI COM. DOBROESTI, STR. PARULUI, NR.15, CAMERA 1, BL.CORP C1, ET.2, AP.14, vă puteți exercita în mod gratuit dreptul la o solicitare pe an privind confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate.

De asemenea, puteți solicita în scris, la aceeași adresă: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale și notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă aceasta nu este imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Informațiile privind datele cu caracter personal ale clientului pot fi transmise către Parchet, Poliție, instanțele de judecată și altor organe abilitate ale Statului, în baza solicitării acestora și în limitele prevăzute de lege.

NEWSLETTERE

Cu ocazia înscrierii în lista site-ului, Clientul și-a manifestat acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra serviciilor, evenimentelor, promoțiilor, etc. dintr-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea proprietarului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Clientul își poate retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin simpla contactare deținătoarei site-ului la adresa: contact@atelierulcuscule.ro sau prin accesarea butonului Dezactivare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

FORȚA MAJORĂ

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.
Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5(cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

LEGEA APLICABILĂ

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelege intervenită între proprietarul site-ului și Client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din București.

DISPOZIȚII FINALE

Acest site este deținut de către ATELIERUL CU SCULE SRL, care îți oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării  acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul îți oferi automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

ATELIERUL CU SCULE SRL are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Clientul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează site-ul. Clientul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării ori în cazul înscrierii la un eveniment.
Prezenții Termeni și condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse în evenimentele disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.